Column Wim de Rooij, CEO WPFG 2021

17/03/2020
 
 
 
 
by Wim de Rooij

The coronavirus has the world in its grip. Many countries all over the world have taken impactful measures to combat the virus. And the coronavirus is affecting the WPFG Rotterdam 2021 as well. After the delegation from China had announced that they were not coming to Rotterdam for the March Meeting, the World Federation had to cancel the meeting as well. It’s a pity about all the preparatory work and the agreements we can’t make now, but in the light of the current situation, it’s the only right decision that could be taken. However, it once again underlines that a major mixed-sport event like the WPFG Rotterdam 2021 can be vulnerable, even as a result of unforeseen circumstances.

We are no strangers to the unexpected
Could the coronavirus throw a spanner in the works for us? Hard to say, because we have more than a year to go and by that time, the virus should be under control. If it’s not, we have a global problem on our hands that needs to be solved. However, it’s not the first time that unexpected occurrences have had an influence on this wonderful event. In 1989, the Netherlands took part in the WPFG for the first time, the year that Vancouver was the organizing city. Apart from the fact that our airplane almost crashed in Edmonton on the way back, it was an excellent edition of the WPFG. The stories we brought back ensured that the respectable number of 300 interested people were ready to take part in the WPFG in Memphis, two years later. However, in the run-up to the event, hijacking aircraft became a hobby for some people. And that had a significant effect. Naturally on the passengers of the hijacked airplane, but also on our candidate competitors. For half of them, the risk was too great, and so we went to Memphis with 150 competitors, still a good number, and again won our fair share of medals.

Hurricane in New York
Another memorable edition was the one in New York in 2011. Once again, we went to the USA with a good number of competitors. A few days earlier, I had come from Aruba and the pilot had been forced to make a considerable detour on the way to Amsterdam to avoid the emerging hurricane Irene. When that succeeded, I thought that the hurricane lay behind us. That was what I thought … but during our stay in New York, and the closer we got to the weekend, Irene raised its head more and more with each passing day. In the end, it raged over New York in the weekend and we were ‘sentenced’ to stay put in the hotel for 24 hours. New York has the name of being ‘the city that never sleeps’. Well, the other Dutch competitors and I have seen New York deserted. But the hurricane did have major consequences for the WPFG in New York. Sports were canceled and were not rescheduled. That meant that a number of sportspeople, including Dutch competitors, returned home empty-handed. A great pity, because there wasn’t any financial compensation.

We look ahead!
In our plans, we look ahead and also take into account the possibility of less desirable eventualities. All sorts of incidents are listed, together with possible directions we can take towards solutions. And I'm certain now that the outbreak of a global virus will be added to the list.
 
 

Column Wim de Rooij, CEO WPFG Rotterdam

17/03/2020
 
 
 
 
door Wim de Rooij

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Passagiers zaten weken ‘vast’ op een luxe cruiseschip, dat na zo’n periode ook op een gevangenis begint te lijken. In Europa zijn in veel landen maatregelen genomen, evenals Amerika en China. En het coronavirus is ook van invloed op de WPFG Rotterdam 2021. Nadat de delegatie uit China al te kennen had gegeven niet naar Rotterdam te komen voor de aankomende March Meeting, heeft door de draconische maatregelen van hun president de wereldfederatie besloten de vergadering te cancelen. Zonde van het vele voorbereidende werk en de niet te kunnen maken afspraken, maar gezien de huidige situatie het enige besluit wat genomen kon worden. Maar het geeft eens te meer aan dat een groot breedtesportevenement als de WPFG Rotterdam 2021 kwetsbaar kan zijn, ook vanuit onverwachte hoek.

Onverwachte gebeurtenissen zijn ons niet vreemd
Zou het coronavirus roet in het eten kunnen gooien voor ons even? Het is maar de vraag, want we hebben nog ruim een jaar te gaan en dan zal het virus wel onder controle zijn. Anders hebben we een mondiaal probleem, dat opgelost moet worden. Maar het is niet de eerste keer dat onverwachte gebeurtenissen van invloed zijn op dit prachtige evenement. In 1989 deed Nederland voor de eerste keer mee aan de WPFG en toen was Vancouver de organiserende stad. Behalve dat we op de terugweg in Edmonton bijna met het vliegtuig crashten was het verder een prima editie van de WPFG. De verhalen, die wij meenamen, zorgden ervoor dat twee jaar later wel 300 belangstellenden klaar stonden om aan de WPFG in Memphis mee te doen. Alleen in de aanloop naar het evenement werd het voor sommigen een hobby om vliegtuigen te kapen. En dat was van grote invloed. Uiteraard op de passagiers van het gekaapte vliegtuig, maar ook op onze kandidaat deelnemers. Voor de helft was het risico te groot en dus gingen we met 150 deelnemers, altijd nog een respectabel aantal, naar Memphis om daar weer de nodige medailles te halen.

Orkaan in New York
Een ander memorabele editie was die van New York in 2011. Weer gingen we met een mooi aantal deelnemers naar de USA. Enkele dagen daarvoor was ik van Aruba gekomen en daar moest de piloot op weg naar Amsterdam een eind omvliegen om de groeiende orkaan Irene te ontwijken. Toen dat gelukt was, dacht ik dat die orkaan achter ons lag. Dacht ik …… Tijdens ons verblijf ik New York en steeds dichter bij het weekeinde komende kwam Irene met de dag meer in beeld. Uiteindelijk zou zij in het weekeinde over New York razen en werden wij ‘veroordeeld’ om 24 uur in het hotel te zitten. New York wordt bestempeld als ‘the city that never sleeps’. Nou, ik en de andere Nederlandse deelnemers, hebben New York uitgestorven gezien. Maar de orkaan had wel grote gevolgen voor de WPFG in New York. Sporten werden gecanceld en ook niet meer opnieuw ingepland. En dus konden meerdere sporters, ook Nederlanders, onverrichter zake weer naar huis keren. Jammer, want enige financiële compensatie was er niet.

We kijken vooruit!
In onze plannen kijken we vast vooruit en houden we ook rekening met mogelijk minder gewenste gebeurtenissen. Allerlei type incidenten worden opgesomd met daaraan gekoppeld de mogelijke oplossingsrichtingen. En ik weet nu zeker dat het uitbreken van een mondiaal virus hieraan toegevoegd zal worden.