Rifle (Air, Small and Large bore)

 
De schietonderdelen worden op twee verschillende locaties georganiseerd. De onderdelen Air en Small Bore worden gehouden op de Koninklijke Scherpschutters Vereniging Rotterdam (K.S.V.R.), waar ook de Biathlon en Pistol plaatsvinden. Het onderdeel Air vindt plaats op de militaire basis in Harskamp, een militair complex van de Nederlandse Krijgsmacht. Het legaal wapenbezit is in Nederland zeer beperkt; alleen leden van een schietvereniging, zonder strafblad en die deelnemen aan wedstrijden kunnen een vergunning aanvragen. Er geldt een maximum van vijf vuurwapens.
 
Download

Air

Download

Small

Download

Large