Presentatie FEU in Porto

05/06/2019
 
 
 
 
Halverwege mei gaf CEO Wim de Rooij een presentatie voor de FEU (Federation of the European Union Fire Officer Association). De plaats van handeling was Porto in Portugal, waar de FEU voor hun jaarlijkse conferentie bijeen was. Al eerder dit jaar werd door tussenkomst van Brandweer Nederland contact gelegd met de president van de FEU. Chris Addiers stemde vrijwel gelijk in met het geven van een presentatie en zo kon Wim de Rooij tijdens de conferentie de FEU leden over de WPFG vertellen.

Interesse in deelname in 2021
Voor de meeste leden waren de World Police & Fire Games geen onbekend fenomeen. Of in Chengdu acte de présence gaan geven. Dat Rotterdam in 2021 de WPFG organiseert klonk wel als muziek in de oren, want aan een deelname in Nederland zijn nu eenmaal geen hoge reiskosten verbonden. De verwachting is dus wel gewekt dat in 2021 vanuit Europa een behoorlijk aantal deelnemers komt.

Flyer mee
Na de presentatie, waarin alle fact en figures van het evenement werden weergegeven, kregen de vertegenwoordigers nog een flyer uitgereikt, waarop de meest essentiële informatie staat vermeld. Tevens gaan zij vanaf nu de nieuwsbrief van de WPFG Rotterdam 2021 ontvangen met het verzoek die te verspreiden onder hun collega’s, zodat de ‘olievlek’ van verspreide informatie steeds groter wordt.

Zuid-Amerikaanse contacten
Een mooie bijkomstigheid was dat er tijdens de conferentie ook een delegatie van de gehele brandweer uit Zuid-Amerika was. Een overkoepelend orgaan dat de WPFG Rotterdam 2021 graag wil bijstaan bij het verspreiden van de laatste nieuwtjes en daardoor bekendheid aan het evenement te geven. Dus werden de visitekaartjes uitgewisseld en zijn de eerste contacten al gelegd.