Presentation FEU in Porto

05/06/2019
 
 
 
 
Earlier this year, through the intervention of the Netherlands Fire Service (Brandweer Nederland), contact was made with the president of the FEU. Chris Addiers agreed almost immediately to a presentation being given, and so Wim de Rooij was able to tell the FEU members about the WPFG during the conference.

Interest in participating in 2021
For most members, the World Police & Fire Games were not an unknown phenomenon. Or the idea of putting in an appearance in Chengdu. The fact that Rotterdam is organizing the WPFG in 2021 was music to their ears, because competing in the Netherlands naturally does not involve high travel costs. The expectation is that in 2021, a considerable number of competitors will come from Europe.

Flyer presented
After the presentation, during which all the facts and figures about the event were highlighted, the representatives were given a flyer containing the most essential information. From now on, they will also receive the WPFG Rotterdam 2021 newsletter with the request to distribute it among their colleagues, so that the ‘ripples’ of disseminated information will spread further and further.

South American contacts
As an added bonus, during the conference there was also a delegation present from the entire fire services in South America. It is an umbrella association that would like to assist the WPFG Rotterdam 2021 with distributing the latest news and, as a result, make the event known to more people. Business cards were exchanged and the first contacts have already been made.
 
 

Presentatie FEU in Porto

05/06/2019
 
 
 
 
Halverwege mei gaf CEO Wim de Rooij een presentatie voor de FEU (Federation of the European Union Fire Officer Association). De plaats van handeling was Porto in Portugal, waar de FEU voor hun jaarlijkse conferentie bijeen was. Al eerder dit jaar werd door tussenkomst van Brandweer Nederland contact gelegd met de president van de FEU. Chris Addiers stemde vrijwel gelijk in met het geven van een presentatie en zo kon Wim de Rooij tijdens de conferentie de FEU leden over de WPFG vertellen.

Interesse in deelname in 2021
Voor de meeste leden waren de World Police & Fire Games geen onbekend fenomeen. Of in Chengdu acte de présence gaan geven. Dat Rotterdam in 2021 de WPFG organiseert klonk wel als muziek in de oren, want aan een deelname in Nederland zijn nu eenmaal geen hoge reiskosten verbonden. De verwachting is dus wel gewekt dat in 2021 vanuit Europa een behoorlijk aantal deelnemers komt.

Flyer mee
Na de presentatie, waarin alle fact en figures van het evenement werden weergegeven, kregen de vertegenwoordigers nog een flyer uitgereikt, waarop de meest essentiële informatie staat vermeld. Tevens gaan zij vanaf nu de nieuwsbrief van de WPFG Rotterdam 2021 ontvangen met het verzoek die te verspreiden onder hun collega’s, zodat de ‘olievlek’ van verspreide informatie steeds groter wordt.

Zuid-Amerikaanse contacten
Een mooie bijkomstigheid was dat er tijdens de conferentie ook een delegatie van de gehele brandweer uit Zuid-Amerika was. Een overkoepelend orgaan dat de WPFG Rotterdam 2021 graag wil bijstaan bij het verspreiden van de laatste nieuwtjes en daardoor bekendheid aan het evenement te geven. Dus werden de visitekaartjes uitgewisseld en zijn de eerste contacten al gelegd.