"More attention for sports that are not organized as standard at the WPFG"

17/03/2020
 
 
 
 
Johan Tijssen (54) is the water polo sports coordinator for the WPFG 2021 in Rotterdam. In his daily life, he is a security officer at the detention complex in Tiel, and soon he will be moving to the control room.

How did you find out about the WPFG?
“I heard about the WPFG from Carla Quint. She is a former international water polo player and works for the police. She had heard about the WPFG from Henk Heil, the chairman of the Dutch WPFG."

Why did you sign up to be a sports coordinator for the WPFG?
"For a number of years now, we have been trying, through the Dutch Police Sports Association (NPSB), to breathe new life into the Dutch water polo Championships within the Police and the Royal Netherlands Marechaussee. This was successful for a number of years, but more recently it has declined a little for various reasons, such as a shortage of staff and difficulty in getting time off. To create a good quality tournament, you really need 5 to 6 teams, but we didn't manage to achieve that. When I heard that the WPFG was going to be organized in the Netherlands, it motivated me to organize it on a large scale."

Why water polo?
"I've been playing this game since I was six years old. I think it's one of the finest sports you can continue to do physically for a relatively long time. I played competitive water polo for 38 years, but due to the well-known shoulder problems with water polo, I was unfortunately forced to quit. I'm still active as a referee at a reasonably high level.

A few years ago, together with a colleague, I looked around to see if there were any acquaintances within the police force who also play water polo. We soon reached eight men in Gelderland-Zuid alone, and later we were joined by Gelderland-Midden and had 18 men and women. Every now and then, we play a game of water polo at the invitation of various clubs. Soon we are going to Szczecin, Poland for a tournament, competing against different countries. That's very enjoyable to do together."

As water polo sports coordinator, what are your responsibilities in the run-up to and during the WPFG?
"Above all, making contacts within the water polo world in the Netherlands. Having and keeping contact with the venue where the swimming and water polo will be held during the Games. Ensuring that there are enough volunteers and officials to manage everything well. And making it clear to the organization that a lot of attention should also be given to sports that are not on the WPFG's standard list, such as water polo. I'm not doing all of this alone, but together with Carla Quint and Jeroen Pruis."

What are you looking forward to most at the WPFG?
"I am looking forward to having three sporting days with Carla and Jeroen with enough teams from home and abroad, so that we can put water polo back on the WPFG's radar."

What's a day at the WPFG going to look like as Water Polo sports coordinator?
"Most of the work is in the preparation. I hope that our preparation work will pay off during the Games, and that we will have a fairly quiet time during the Games so that we can enjoy great games of polo."
 
 

"Meer aandacht aan sporten die niet standaard op de WPFG worden georganiseerd"

17/03/2020
 
 
 
 
Johan Tijssen (54) is sportcoördinator waterpolo voor de WPFG 2021 in Rotterdam. In het dagelijks leven is hij medewerker beveiliging in het arrestantencomplex in Tiel, binnenkort gaat hij naar de meldkamer.

Hoe heb je de WPFG ontdekt?
"Ik heb van de WPFG gehoord via Carla Quint. Zij is ex-international waterpoloster en werkt bij de politie. Zij had van de WPFG gehoord via Henk Heil, de voorzitter van de Nederlandse WPFG."

Waarom heb je jezelf opgegeven als sportcoördinator voor de WPFG?
"Sinds een aantal jaren proberen we via de Nederlandse Politie Sportbond (NPSB) het NK-waterpolo binnen de Politie en Koninklijke Mareschaussee nieuw leven in te blazen. Dit is een aantal jaren gelukt, maar de laatste jaren is het wat minder door redenen als te weinig personeel en moeilijk vrij kunnen krijgen. Om een kwalitatief goed toernooi neer te zetten heb je al gauw 5 à 6 teams nodig, daar kwamen we niet aan. Toen ik hoorde dat de WPFG georganiseerd gingen worden in Nederland raakte ik gemotiveerd om het grootschalig te organiseren."

Waarom waterpolo?
"Vanaf mijn zesde jaar speel ik al dit spelletje. Ik vind het een van de mooiste sporten die je lichamelijk en fysiek best lang vol kunt houden. Ik heb 38 jaar competitief waterpolo gespeeld, maar door de bekende schouderproblemen binnen het waterpolo was ik helaas genoodzaakt te stoppen. Ik ben nu nog actief als scheidsrechter op een redelijk niveau.

Een aantal jaren geleden ben ik samen met een collega eens rond gaan kijken of er bekenden binnen de politie ook waterpolo spelen. Als snel kwamen we op acht man alleen in Gelderland-Zuid, later kwam Gelderland-Midden erbij en hadden we achttien mannen en vrouwen. Zo nu en dan spelen we op uitnodiging van verschillende verenigingen een potje waterpolo. Binnenkort gaan we naar Szczecin, Polen voor een toernooi tegen verschillende landen. Dat is leuk om met elkaar te doen."

Waar ben jij, als sportcoördinator waterpolo, in aanloop naar en tijdens de WPFG verantwoordelijk voor?
"Vooral voor contacten leggen binnen de waterpolowereld in Nederland. Het contact hebben en houden met de locatie waar het zwemmen en waterpolo gehouden gaat worden tijdens de spelen. Ervoor zorgen dat er voldoende vrijwilligers en officials zijn om alles in goede banen de leiden. En het aan de organisatie duidelijk maken dat er ook veel aandacht aan de sporten gegeven moet worden die niet standaard op de lijst van de WPFG staan, zoals waterpolo. Dit alles doe ik niet alleen, maar samen met Carla Quint en Jeroen Pruis."

Waar kijk jij het meest naar uit tijdens de WPFG?
"Ik kijk ernaar uit om samen met Carla en Jeroen drie sportieve dagen te hebben met voldoende teams uit binnen- en buitenland, zodat we waterpolo weer op de kaart van de WPFG kunnen en gaan zetten."

Hoe ziet een dag op de WPFG er straks uit als sportcoördinator Waterpolo?
"Het meeste werk zit hem in de voorbereiding. Ik hoop dat ons werk in de voorbereiding zich tijdens de Spelen zal uitbetalen, en dat we het dus tijdens de Spelen vrij rustig hebben en kunnen genieten van mooie potjes polo."