DIVERSITEIT EN INCLUSIE

 

Nederland kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid.

 

Sterke organisaties door diversiteit
Juist die diversiteit zorgt voor sterke organisaties binnen de brandweer, politie, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen. Organisaties die de samenleving weerspiegelen.

In sport we unite
Inclusief zijn betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Dat geldt binnen korpsen, afdelingen, kazernes en teams; ook binnen de sport. In sport we unite!

Programma Conferentie

Onderstaand programma is nog in ontwikkeling. Volg de website regelmatig voor updates

Maandag 25 juli (voorlopig)
12:30 - Ontvangst en registratie
13:00 - Welkom door dagvoorzitter Ellie Lust
> De stand van zaken m.b.t. acceptatie van LHBTI+ personen in de sport & panelgesprek
13:30 - Ontwikkelingen in cijfers
> Presentatie van onderzoeken die door de Alliantie Gelijkspelen zijn uitgevoerd door Rens Cremers & Mulier Instituut
14:00 - De andere kant van de medaille
> Een persoonlijke reis van topsporters in een (on)veilige sportomgeving
15:30 - Ervaringen bij pilot gemeente(n) & ervaringen bij pilot sportbond(en)
16:30 - Wat te doen in 2023 en verder?
17:00 - Afsluiting met borrel

Dinsdag 26 juli (voorlopig)
08:30 - Ontvangst en registratie
09:00 - Welkom door dagvoorzitter Ellie Lust
> Welkomstwoord door Nahied Rezwani, locatiedirecteur InHolland
10:00 - Dare to be different: Lezing van Danielle Braun
11:30 - Gezonde patronen: Lezing van dr. Esther van Fenema
12:30 - Lunch
13:30 - Diversiteit & Inclusie in de praktijk
> Arjen Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, neemt je mee naar de praktijk.
14:00 - Break-out sessies
> In de middag bieden we een aantal inspirerende break-out sessies aan van elk 45 minuten.
14:30 - Eerste ronde break-out sessies (nadere info volgt)
> Mentale overbelasting, De Blauwe Haven, Racisme op de werkvloer, LHBTI+ bij de politie, Roze in Blauw
15:45 - Tweede ronde break-out sessies (nadere info volgt)
> Mentale overbelasting. De Blauwe Haven, Racisme op de werkvloer, Uitsluitingsmechanismen bij PTSS,VRR LHBTI+ / Genderongelijkheid bij de brandweer, Netwerk Brandweervrouwen / Roze in Rood
16:30 - Plenaire terugkoppeling van de break-out sessies
17:00 - Afsluiting van de dag met borrel
De WPFG2022 omarmt de thema’s diversiteit en inclusie. Nergens ter wereld komen zoveel verschillende mensen samen die allemaal eenzelfde passie hebben; hun werk en hun sport. Daarom is diversiteit en inclusie één van de hoofdthema’s van het side-event programma van WPFG2022.

Naast een tweedaagse internationale conferentie en thema dagen in de Athletes Village wordt gewerkt aan een divers aanbod van activiteiten om diversiteit en inclusie in al haar facetten te vieren.
 

Omarmt u dit thema ook? Dan kunt u uw naam verbinden aan (delen van) het side-eventprogramma door sponsor te worden. Mail naar Lou Manders voor meer informatie.


 

Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws