DIVERSITEIT EN INCLUSIE

 

Nederland kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid.

 

Sterke organisaties door diversiteit
Juist die diversiteit zorgt voor sterke organisaties binnen de brandweer, politie, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen. Organisaties die de samenleving weerspiegelen.

In sport we unite
Inclusief zijn betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Dat geldt binnen korpsen, afdelingen, kazernes en teams; ook binnen de sport. In sport we unite!

De WPFG2022 omarmt de thema’s diversiteit en inclusie. Nergens ter wereld komen zoveel verschillende mensen samen die allemaal eenzelfde passie hebben; hun werk en hun sport. Daarom is diversiteit en inclusie één van de hoofdthema’s van het side-event programma van WPFG2022.

Naast een tweedaagse internationale conferentie en thema dagen in de Athletes Village wordt gewerkt aan een divers aanbod van activiteiten om diversiteit en inclusie in al haar facetten te vieren.
 

Omarmt u dit thema ook? Dan kunt u uw naam verbinden aan (delen van) het side-eventprogramma door sponsor te worden. Mail naar Lou Manders voor meer informatie.


 

Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws