DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Sterke organisaties door diversiteit
Nederland kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid. Juist die diversiteit zorgt voor sterke organisaties binnen de brandweer, politie, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen. Organisaties die de samenleving weerspiegelen.

In sport we unite
Inclusief zijn betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Dat geldt binnen korpsen, afdelingen, kazernes en teams; ook binnen de sport. In sport we unite!

Conferentie Diversiteit & Inclusie

Op dinsdag 26 juli organiseert WPFG Rotterdam 2022 samen met een aantal partners een conferentie inzake diversiteit en inclusie bij veiligheidsdiensten.

Sprekers zijn onder andere Arjen Littooij, bestuurslid van WPFG en directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over diversiteit op de werkvloer en Jan van de Werken, politie Rotterdam, over PTSS. Vertegenwoordigers van Roze in Rood, Netwerk Brandweervrouwen en Roze in Blauw vertellen over gender(on)gelijkheid en LHBTI+ acceptatie bij de hulpverleningsdiensten.

Het programma wordt gepresenteerd door Ellie Lust.

Het congres is interessant voor (beleids)medewerkers, medewerkers HRM en leidinggevenden, werkzaam bij éen van de vier betrokken diensten (politie, brandweer, douane en dienst Justitiële inrichtingen). Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Facts & Figures
Locatie: Timmerhuis Rotterdam, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam
Datum: Dinsdag 26 juli 2022
Tijd: 09:00 - 13:30 uur
Taal: Nederlands

De conferentie gaat om in- en uitsluitingsmechanismen bij hulpverleningsdiensten met een focus op LHBTI+ en mentale overbelasting. Onder leiding van dagvoorzitter Ellie Lust vertellen mensen vanuit verschillende hoeken hoe het voelt om binnen- of buitengesloten te worden, welke patronen en mechanismen daarbij een rol spelen en wat de gevolgen kunnen zijn voor individu of organisatie.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Programma

09:00 – 09:30 uur: Inloop met koffie en thee
09:30 – 09:45 uur: Opening door dagvoorzitter Ellie Lust
09:45 – 10:15 uur: Diversiteit & Inclusie in de praktijk

Arjen Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en bestuurder van WPFG, neemt je mee naar de praktijk. Hoe zet je diversiteit en inclusie op de agenda? Hoe herken je signalen van mentale overbelasting binnen je organisatie? En misschien nog wel belangrijker; hoe leren we hiervan en kunnen we mentale overbelasting voorkomen?

10:15 – 10:35 uur: Mentale overbelasting; verhalen uit de praktijk

Thérèse van Mil, psycholoog bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond interviewt twee medewerkers (Brandweer en Ambulance) over hun ervaring met mentale overbelasting. Tevens vertelt zij over ervaren uitsluiting van medewerkers met PTSS.

10:35 - 10:45 uur: Vragen en antwoorden
10:45 – 11:15 uur: Pauze
11:15 – 11:45 uur: Omgaan met mentale overbelasting

Jan van de Werken, werkzaam bij Politie Rotterdam en projectleider Blauwe Haven, vertelt over de diverse projecten voor politiemedewerkers die te maken hebben met mentale overbelasting. Hieronder vallen het sloeproeien (roeien naar herstel), Phoenix prikkelarme werkomgeving om te re-integreren), recovery (groepsprogramma’s vanuit maatwerk) en het buddyprogramma (vanuit begrip en compassie steun bieden).

11:45 – 12:00 uur: Vragen en antwoorden
12:00 – 12:30 uur: Presentatie Inclusie Gendergelijkheid en LHBTI+

Ryan de Haan is sinds 2021 voorzitter van het netwerk en werkt als projectleider en Brandweerprofessional bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Roze in Rood is een netwerk binnen de Nederlandse brandweer dat zich richt op een inclusieve cultuur. Het netwerk richt zich hierbij niet alleen op de LHBTIQ+ community binnen de brandweer. Inclusiviteit is voor alle medewerkers. Iedereen levert, met een eigen historie en verhaal, een bijdrage aan het totaal. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Het netwerk organiseert elk jaar zichtbaarheid van de brandweer tijdens de Canal Pride in Amsterdam en op andere grote events. Maar, misschien nog wel belangrijker, helpt het netwerk brand-weercollega’s uit de LHBTIQ+ community om op hun werk en daarbui-ten zichzelf te kunnen zijn en eerlijk te kunnen zijn over hun identiteit en gender.

Roze in Rood / Netwerk Brandweervrouwen / Roze in Blauw

Petra de Kam is portefeuillehouder diversiteit en inclusie spreek na-mens het netwerk brandweervrouwen. De vrouwen binnen Brandweer Nederland willen zichtbaar zijn en hun kwaliteiten laten zien. Dit doen zij door vanuit hun kracht een plek in te nemen aan tafel en op de werk-vloer.

Iris Bekker en Marco van Schie-Smit werken beiden bij de Politie Rotterdam en Roze in Blauw. Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen. Daarnaast ondersteunen zij collega’s die te maken krij-gen met (complexe) vraagstukken, gerelateerd aan het LHBT-thema en werken ze aan de versterking van de diverse identiteit van de politie door zichtbaarheid van de LHBT-politiemedewerkers.

12.30 – 13.00 uur: Panelgesprek Inclusie Gendergelijkheid en LHBTI+
Roze in Rood / Netwerk Brandweervrouwen / Roze in Blauw
13:00 – 13:30 uur: Afsluiting

De WPFG2022 omarmt de thema’s diversiteit en inclusie. Nergens ter wereld komen zoveel verschillende mensen samen die allemaal eenzelfde passie hebben; hun werk en hun sport. Daarom is diversiteit en inclusie één van de hoofdthema’s van het side-event programma van WPFG2022.

Naast een conferentie en thema dagen in de Athletes Village wordt gewerkt aan een divers aanbod van activiteiten om diversiteit en inclusie in al haar facetten te vieren.
 

Omarmt u dit thema ook? Dan kunt u uw naam verbinden aan (delen van) het side-eventprogramma door sponsor te worden. Mail naar Lou Manders voor meer informatie.


 

Altijd op de hoogte van
het laatste nieuws