Column Wim de Rooij - Nieuwe datum: 22 t/m 31 juli 2022

08/12/2020
 
 
 
 
Het besluit om de World Police & Fire Games (WPFG) in Rotterdam van 2021 naar 2022 te verschuiven ligt alweer even achter ons. Inmiddels zijn we alweer enkele maanden verder en blijkt de keuze om de WPFG te verzetten een goede, want het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. We zijn voorlopig niet van dit virus af en in 2021 kunnen we langzaamaan herstellen hiervan. Om elkaar in 2022 weer te ontmoeten en samen de WPFG tot een mooi evenement te maken.

Na de beslissing om de WPFG te verzetten moesten natuurlijk enkele besluiten genomen worden. Wat doen we bijvoorbeeld met de naam? Houden we die op WPFG Rotterdam 2021, of maken we er 2022 van? Besloten is om voor het laatste te kiezen, omdat dit voor deelnemers het meest duidelijk zou zijn. Ook moest natuurlijk een geschikte datum gevonden worden. Dat was een flinke puzzel. De wereldfederatie moest hier uiteraard in meebeslissen, maar ook de gemeente Rotterdam vanwege het verlenen van de vergunning. Daarnaast moeten de grootste sport venues zoals Rotterdam Ahoy beschikbaar zijn, de Kuip voor de openingsceremonie en de locatie voor het Athletes Village. Stap voor stap kwamen we dichterbij. Door het coronavirus schoven meerdere sportevenementen op naar 2022, waardoor beschikbaarheid niet altijd vanzelfsprekend was.

Uiteindelijk kwamen we na veel afstemming, wikken en wegen uit op de datum van 22 t/m 31 juli 2022. De federatie, de Gemeente Rotterdam, de vier diensten en andere stakeholders zijn hiermee akkoord gegaan. Alle activiteiten zijn nu gericht op die tien dagen in juli. Dat brengt enorm veel werk met zich mee. De sport venues moeten opnieuw worden benaderd, contracten moeten worden aangepast. Ook de contracten van de sport coördinatoren moeten met een jaar verlengd worden. En de sporters? Die hebben een jaar extra om te trainen en uit te kijken naar de mooiste editie ooit.

Het vreemde jaar 2020 loopt alweer ten einde en hoopvol kijken we uit naar een beter 2021. Een jaar, waarin hopelijk een vaccin ons beschermt tegen deze onzichtbare vijand. En met die bescherming kunnen we er weer vol tegenaan om van de WPFG Rotterdam 2022 voor alle deelnemers en ook voor onszelf tot een groot succes te maken.
 
 

Column Wim de Rooij - New dates: 22 to 31 July 2022

08/12/2020
 
 
 
 
The decision to move the World Police & Fire Games (WPFG) in Rotterdam from 2021 to 2022 lies behind us. We are now a few months further on and the choice made to postpone the WPFG has turned out to be a good one, because the coronavirus is still raging around us. We are not rid of this virus yet, and 2021 gives us a chance to slowly recover from it. In 2022, we can meet each other again and together make the WPFG into a fantastic event.

After the decision to postpone the WPFG, some other decisions had to be taken, of course. What should we do about the name, for example? Should we keep it as WPFG Rotterdam 2021, or make it 2022? It was decided to opt for the latter, as this would be the clearest option for competitors. Needless to say, suitable dates also had to be found, and that was quite a challenge. The World Federation was naturally involved in this decision, but also the City of Rotterdam, because it is responsible for granting the permit. In addition, the largest sports venues such as Rotterdam Ahoy, the Feyenoord stadium for the opening ceremony and the location for the Athletes Village all had to be available. Step by step, we came closer to a solution. Due to the coronavirus, several other sports events moved to 2022, so availability was not always automatic.

After a lot of fine-tuning, we finally arrived at the dates of 22 to 31 July 2022. The Federation, the City of Rotterdam, the four services and other stakeholders have all agreed to these dates. All the activities are now focused on those 10 days in July, and that involves an enormous amount of work. The sports venues need to be approached again, and contracts have to be adapted. The contracts of the sports coordinators also need to be extended for another year. And what about the athletes? They have an extra year to train and to look forward to the finest edition ever.

The strange year 2020 is coming to an end now and we are looking forward to a better 2021. A year in which hopefully a vaccine will protect us from this invisible enemy. And with that protection, we can once again go full steam ahead to make the WPFG Rotterdam 2022 a great success for all the competitors and also for ourselves.