Chengdu 2019: successful edition coming up

05/06/2019
 
 
 
 
The WPFG 2019 in Chengdu is getting closer and closer. This is the first time that the WPFG is taking place in Asia. According to Danny Bodycoat, director of the world federation, the WPFG in Chengdu will be a great edition.

Danny Bodycoat: “In 2007, a team from Chengdu participated for the first time. We were impressed by the spirit of the Chengdu police officers. They indicated that they would like to organize the WPFG themselves, and in 2013, the organization of the WPFG was awarded to Chengdu.” Danny, who once organized the WPFG himself in Melbourne in 1995, has been closely involved in all the preparations.

First Asian city for WPFG “Due to the enthusiasm, dedication, professionalism and preparation of the locations, we decided to award the WPFG organization to Chengdu as the first Asian city. Actually, several other countries and cities were interested as well. I came to Chengdu for the first time in 2011 and the city is developing rapidly. I have travelled to Chengdu a total of seven times and witnessed the development of the freeway and railway systems, and many construction projects that have now been successfully completed. Take a look at the amazing Global Center, for example. The city is also known for its delicious Sichuan food. I am certain that the athletes and their families will enjoy themselves there.”

Appealing for other Asian countries
Danny Bodycoat welcomes the fact that the WPFG will be held in Chengdu this year. “This will attract more Asian countries to participate in the event, for instance Malaysia, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Mongolia, India, Thailand, Japan, Israel and South Korea. Some parts of China, including Macao and Hong Kong, will also be interested.” Danny does not comment on the number of competitors. “We can never know exactly how many competitors and visitors there are. But in the past there were often at least 6,000 competitors for each WPFG edition, and each competitor brings along at least one or two supporters. Most of them are sure to extend their visit to China, so this event will boost tourism enormously.”

Read the full interview
This article is a summary of an extensive interview with Danny Bodycoat. View the entire article via this link.
 
 

Chengdu 2019: succesvolle editie op komst

05/06/2019
 
 
 
 
De WPFG 2019 in Chengdu komt steeds dichterbij. Dit is de eerste keer dat de WPFG plaatsvindt in Azië. Volgens Danny Bodycoat, director van de wereldfederatie, wordt de WPFG in Chengdu een hele mooie editie.

Danny Bodycoat: “In 2007 deed er voor het eerst een team van Chengdu mee. Wij waren onder de indruk van de spirit van de politiemensen van Chengdu. Ze gaven aan de WPFG wel te willen organiseren en in 2013 is de organisatie van de WPFG aan Chengdu toegewezen.” Danny Bodycoat, die zelf ooit de WPFG in 1995 in Melbourne organiseerde, is nauw betrokken geweest bij alle voorbereidingen.

Eerste Aziatische stad voor WPFG “Door het enthousiasme, de toewijding, professionaliteit en voorbereiding van de locaties hebben we besloten om de organisatie van de WPFG aan Chengdu als eerste Aziatische stad toe te kennen. Er hadden overigens meerdere landen en steden interesse. Ik kwam in 2011 voor het eerst in Chengdu en de stad ontwikkelt zich razendsnel. In totaal ben ik zeven keer naar Chengdu gereisd en getuige geweest van de ontwikkeling van het freeway- en spoorwegsysteem en veel bouwprojecten die inmiddels succesvol zijn afgerond. Kijk bijvoorbeeld naar het geweldige Global Center. Ook staat de stad bekend om het heerlijke Sichuan-voedsel. Ik ben ervan overtuigd dat de sporters en hun familieleden daarvan zullen genieten.”

Aantrekkingskracht voor andere Aziatische landen
Bodycoat noemt het een goede zaak dat de WPFG dit jaar in Chengdu georganiseerd wordt: “Hierdoor zullen meer Aziatische landen worden aangetrokken om deel te nemen aan dit evenement, zoals Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Sri Lanka, Mongolië, India, Thailand, Japan, Israël en Zuid-Korea. Sommige delen van China, waaronder Macao en Hong Kong, zullen ook interesse hebben.” Over het aantal deelnemers doet hij geen uitspraken: “We kunnen nooit precies zien hoeveel deelnemers en bezoekers er zijn. Maar in het verleden waren er vaak minstens 6000 deelnemers bij iedere WPFG en neemt iedere deelnemer minimaal één of twee supporters mee. De meesten zullen China zeker verder bezoeken en daarom zal dit evenement het toerisme enorm stimuleren.”

Lees het volledige interview
Dit bericht is een samenvatting van een uitgebreid interview met Danny Bodycoat. Bekijk het volledige artikel via deze link.