“As an amateur athlete, how often can you stand in the shoes of a top athlete?!”

08/12/2020
 
 
 
 
What is it like to be involved in the World Police & Fire Games as a sports coordinator? In this newsletter, we are singling out a sports coordinator and his sport: squash. The last time squash was organized was at Belfast 2013, and at Rotterdam 2022 the sport is making a comeback. Braihim Patje (40) is the squash sports coordinator and also a senior Tactical Investigation officer with the Police.

You’ve taken part in the WPFG several times. How did you hear about the Games and which Games did you participate in?
“One of my colleagues had participated twice in the World Police & Fire Games. He told me that it was a really wonderful event to take part in. Afterwards I participated in the squash competition in New York City 2011 and Belfast 2013, where I even received the gold medal. Unfortunately, squash was not a part of the editions after that, or I would definitely have participated more often. Luckily, squash will be back in 2022!"

How did you experience taking part in the WPFG yourself?
“It’s a unique, unforgettable experience! As an amateur athlete, how often can you stand in the shoes of a top athlete?! What also makes it special is that you come in contact with colleagues from all over the world and even build up friendships. That’s when you notice that we all speak the same language, the humor is the same and just a few words will do because we understand each other.”

Now the WPFG are being held in your own country – why did you sign up to be a sports coordinator?
“In Belfast, in particular, I got closer to the WPFG Rotterdam organization. For example, I was allowed to be present in Belfast at the ‘bid’ for Rotterdam 2019, which then went to Chengdu. Two years later, Rotterdam was awarded the Games after all. From that moment on, I knew that I wanted to do something to facilitate the Rotterdam Games and preferably in my own sport, squash. In addition to my regular job, I’ve also been a sports coordinator at the North Netherlands Police Force for almost 10 years and organizing sports events gives me an amazing amount of energy!”

Why squash?
“After being a really fanatic soccer and handball player, a friend of mine took me to the squash court. By then I had had 5 knee surgeries and I noticed that my knee didn’t react at all to over an hour of squash, although I was exhausted and had 3 days of muscular pain. So that was very positive! I enjoyed it so much that within six months I started a competition team with a group of friends. In the meantime, besides working for the police, I have founded my own squash company, Squamata. With my company, I give squash training courses and clinics, organize tournaments and sell everything related to squash. Squash has become a real passion for me.”

What makes squash so enjoyable and challenging?
“Squash has so much going for it. It’s a fast, technical, tactical and mental sport. A game of squash clears my head completely. Physically, it also stretches the boundaries. What’s more, you burn an average of 1000 kcal an hour playing squash. There’s a good reason it’s been the healthiest sport in the world for years!”

What does the job of squash sports coordinator for the WPFG entail?
“During the preparations, I am mainly busy with organizational matters so that there is a solid basis for a great squash tournament. The tasks involved are very diverse and range from arranging sponsors and putting together the support team to ordering the medals. During the Games, I have final responsibility and make sure everything runs smoothly.”

Do you already have an idea what squash will look like during the WPFG?
“Absolutely! Squash will take place at the Victoria Sports Club in Rotterdam, together with hockey and tennis. There will be four age classes for both men and women that people can register for. For these three sports, we will use a variety of digital tools. For instance, people will be able to follow the results and scores live on a big screen and during the squash matches, tablets will be used to keep track of the scores. We want the athletes to be well received and to feel at ease. So among other things we will be providing quality food & drink and help with equipment problems, and there will be medical services present.”

What are you looking forward to most during the WPFG?
“Naturally, the reunion with several colleagues I met during previous Games, people I’ve kept in contact with all these years. I’m also very curious about the opening ceremony in the magnificent Feyenoord stadium: ‘De Kuip’.”

Here you can see the sports page for squash during the World Police & Fire Games 2022.
 
 

"Hoe vaak kun je als amateursporter in de schoenen staan van een topsporter?!"

08/12/2020
 
 
 
 
Hoe is het om als sportcoördinator bij de World Police & Fire Games betrokken te zijn? In deze nieuwsbrief lichten we een sportcoördinator en diens sport uit: squash. In Belfast 2013 werd het voor het laatst georganiseerd, in Rotterdam 2022 is deze sport weer terug van weggeweest. Braihim Patje (40) is sportcoördinator squash en daarnaast senior medewerker Tactische Opsporing bij Politie Nederland.

Je hebt meerdere keren meegedaan aan de WPFG. Hoe heb je van de spelen gehoord en aan welke spelen heb je zelf meegedaan?
"Een collega van mij had twee keer meegedaan aan de World Police & Fire Games. Hij tipte mij dat het een zeer mooi evenement was om aan mee te doen. Ik heb vervolgens deelgenomen aan squash in New York City 2011 en Belfast 2013, waar ik zelfs de gouden medaille in ontvangst heb mogen nemen. Helaas was squash in de edities daarna geen onderdeel meer, anders had ik zeker vaker meegedaan. Gelukkig is squash in 2022 wel weer van de partij!"

Hoe heb je het ervaren om zelf mee te doen aan de WPFG?
"Het is een unieke, onvergetelijke ervaring! Hoe vaak kun je als amateursporter in de schoenen staan van een topsporter?! Wat het ook bijzonder maakt, is dat je met collega’s uit de hele wereld in contact komt en zelfs vriendschappen opbouwt. En dan merk je; we spreken allemaal dezelfde taal, de humor is hetzelfde en we hebben aan een paar woorden genoeg."

Nu zijn de WPFG in eigen land, waarom heb je je opgegeven als sportcoördinator?
"Vooral in Belfast ben ik dichter bij de WPFG Rotterdam organisatie gekomen. Ik mocht bijvoorbeeld in Belfast aanwezig zijn bij het 'bid' voor Rotterdam 2019, deze ging toen naar Chengdu. Twee jaar later kreeg Rotterdam de spelen alsnog. Vanaf dat moment wist ik dat ik hoe dan ook wilde faciliteren bij de spelen van Rotterdam en dan het liefst in mijn eigen sport, squash. Ik ben, naast mijn normale baan, ook al nagenoeg 10 jaar coördinator sport bij Politie Noord-Nederland en krijg heel veel energie van het organiseren van sportevenementen!"

Waarom squash?
"Na zeer fanatiek voetbal en handbal gespeeld te hebben, werd ik door een vriend van mij meegenomen naar de squashbaan. Ik had toen inmiddels 5 knieoperaties gehad en merkte dat mijn knie totaal niet reageerde op ruim een uur squashen, terwijl ik wel bekaf was en 3 dagen spierpijn had. Dus dat was heel positief! Ik vond het zo leuk, dat ik binnen een half jaar met een groepje vrienden een competitieteam ben gestart. Inmiddels heb ik naast de politie mijn eigen squashbedrijf Squamata opgericht. Vanuit mijn bedrijf geef ik squashtrainingen en clinics, organiseer ik toernooien en verkoop ik alles wat met squash te maken heeft. Squash is voor mij echt een passie geworden."

Wat maakt squash zo leuk en uitdagend?
"Squash heeft zoveel in zich; het is een snel, technisch, tactisch én mentaal spelletje. Een potje squash maakt mijn hoofd helemaal leeg. Ook fysiek is het grensverleggend. En je verbrandt met squash gemiddeld 1.000 kcal in een uur. Het is niet voor niets al jarenlang de gezondste sport van de wereld!"

Wat houdt het werk als sportcoördinator squash voor de WPFG in?
"Tijdens de voorbereiding ben ik vooral bezig met organisatorische zaken zodat er een degelijke basis ligt voor een mooi squashtoernooi. De taken die daarbij horen zijn zeer divers; van het regelen van sponsoren, het samenstellen van het supportteam tot aan het bestellen van de medailles. Tijdens de spelen ben ik eindverantwoordelijk en zorg ik dat alles op rolletjes loopt."

Heb je al een idee hoe squash er tijdens de WPFG uit komt te zien?
"Ja, zeker! Squash zal samen met hockey en tennis bij Sportvereniging Victoria te Rotterdam plaatsvinden. Voor zowel mannen als vrouwen zullen er vier leeftijdsklassen zijn waar men zich voor in kan schrijven. Bij deze drie sporten zullen we vele digitale middelen gebruiken, zo zullen de uitslagen en standen live op groot scherm te volgen zijn en worden tijdens de squashwedstrijden tablets gebruikt om de standen bij te houden. We willen dat de sporters goed worden ontvangen en zich op hun gemak voelen. We zorgen daarom onder andere voor goede kwaliteit eten & drinken, hulp bij materiaalpech en aanwezigheid van medische hulpdiensten."

Waar kijk je het meest naar uit tijdens de WPFG?
"Natuurlijk het weerzien van diverse collega’s die ik tijdens vorige spelen heb ontmoet en waar ik al die jaren contact mee heb onderhouden. En ik ben ook heel benieuwd naar de openingsceremonie in het schitterende Feijenoord stadion ‘De Kuip'."

Bekijk hier de sportpagina over squash tijdens de World Police & Fire Games 2022.