World Police & Fire Games 2021 uitgesteld

Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep, en daarmee ook de World Police & Fire Games. Vanwege de onvoorspelbaarheid die de pandemie met zich meebrengt, heeft de federatie van de World Police & Fire Games in overleg met de organisatie van de WPFG Rotterdam besloten het evenement niet in 2021 te organiseren en nader te onderzoeken hoe we het mogelijk kunnen maken in zomer 2022.

De spelen stonden gepland van 30 juli t/m 8 augustus 2021 in Rotterdam. Direct na de zomer zou de inschrijving opengesteld worden. Gezien de onduidelijkheid rondom de ontwikkelingen van het vaccin, de gezondheidsrisico’s en de op te volgen maatregelen, vinden wij het niet verantwoord om medewerkers van Politie, Brandweer, Douane en Dienst Justitiële Inrichtingen wereldwijd te stimuleren om volgend jaar samen deel te nemen aan dit grootschalige sportevenement.

Naast deze hoofdreden spelen er nog twee belangrijke argumenten om de WPFG uit te stellen. Door het verplaatsen van veel evenementen van zomer 2020 naar 2021 wordt 2021 een zeer vol jaar. Daarnaast denken wij, door de terughoudendheid van mensen om reizen te boeken en het vliegverkeer dat slechts mondjesmaat op gang komt, onze ambities met betrekking tot deelnemersaantallen niet waar te kunnen maken.

Daarnaast zijn er vanwege het coronavirus momenteel te veel onzekerheden om een goede voorbereiding te kunnen treffen voor de World Police & Fire Games in 2021. Door nu dit besluit te nemen geven we in de eerste plaats de deelnemers, maar ook alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de World Police & Fire Games 2021, tijdig duidelijkheid. Zo verwachten we de impact van het besluit om het evenement te verplaatsen te beperken. De organisatie van de WPFG Rotterdam werkt onverminderd hard door om alle gevolgen in kaart te brengen voor een onvergetelijke editie in 2022. Allereerst wordt met alle betrokken partijen, met man en macht, gewerkt aan het vaststellen van een nieuwe datum. Wij verwachten hier binnen enkele weken op terug te komen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en social media.